Interna pilktävlingen ordnas 4.3.2023 kl. 9-14.

Förflyttningstid 30 min. 

Tävlingsfisk är abborre och vi väger in 5 största.

Presentkort till den som fångat största abborren.


Tävlingsklasserna är, DAM, HERR och UNGDOMAR.

Starten sker från parkeringen vid Åminne Folkpark.


Resultatet från interna pilktävlingen.

Deltagarantalet var 2 damer och 4 herrar.


1.Britt-Marie Nygård 929 gram

2. Siv Molander 869 gram.


1. Jan Vest 215 gram

2. Christian Brokvist 205 gram

3. Kassu Klubb 133 gram

4. Ulf Burman 103 gram


Siv Molander fick även största abborren på 252 gram.