MSF interna pilktävling för medlemmar

Malaxnejdens Sportfiskeförenings pilktävling för MEDLEMMAR sker 20.02.2022 klockan 10-14. Starten sker från parkeringen vid paviljongen.