VÅRMÖTE 7 april kl.19.00
i Solhem


                VÄLKOMNA

INTERNA PILKEN 16.3.2024

Årets Interna Pilkmästerskap avgjordes idag i ett halvmulet och blåsigt Åminne.

Resultatet bland herrarna blev en kamp på grammen!INTERNA PILKEN 16.3.2024


Interna pilktävlingen 16.3.24 kl. 10-14. Förflyttningstid 30 min.

Vi samlas på parkeringen vid Åminnefolkpark kl. 09:00.


V2 2024

Vi har planterat ut regnbågsforeller i veckan, välkommen att prova er fiskelycka! Kom ihåg att betala fiskekortet (6h eller 1 fisk)

Now we have put out more fish this week. Remember to pay the fishing fee! (6 hours or 1 fish)

Täällä viikolla on laitettu kirjolohta, tervetuloa kokeillemaan kalastuksen onnea! Muistakaa maksaa kalastuskorttia ( 6 tuntia tai 1 kala)

Vapaa-ajan Kalastaja tidningen 4.2023 har gjort reportage om Kolnebackens sportfiskesjö

Bra betyg fick vi också!

Malax Pikechallenge 2023 resultat:

FISKEKORT I KOLNEBACKENS SPORTFISKESJÖ FR.O.M 01.03.2023 HÖJS TILL 9€/KORT

KALASTUSLUPA KOLINAN URHEILUKALASTUSJÄRVEEN NOUSSEE 9 EUROON/LUPA ALKEN 01.03.2023

Styrelsens sammansättning för året 2024


Ordförande.  Mats Bergvik

Vice Ordf.      Ulf Burman

Sekreterare. Johan Nygård

Kassör.           Nina Brokvist

Medlem.         Janne Vest

                         Benny Ingves   

                         Zacharias Lundegård

                         Sven-Olof Jäntti

                         Kevin Ström

                         Karl-Erik Klubb

Suppleant.     Krister HemmingKolnebackens Sportfiskesjö / Kolinan kalamonttu

Nu e dom stora, bara man kan 💪 Nyt ne isot ovat liikeellä, jos vaan osaa 💪

Nu e dom stora, bara man kan 💪 Nyt ne isot ovat liikeellä, jos vaan osaa 💪

Kom ihåg att betala fiskeavgiften i Kolnebacken / Muistakaa maksaa kalastusmaksun Kolinassa

Vi vill påminna om att det är övervakning av fiskekorten i Kolnebacken. För att få föreneningens ekonomiska resurser att gå ihop, måste vi naturligtvis uppbringa en avgift för att fiska i sportfiskesjön. Vi planterar ut ca 600 kg foreller varje år, med en kostnad på 6000€. Detta försöker vi få tillbaka via fiskekortsavgiften. Nu när allt stiger, även fiskpriset, är det ännu viktigare att ALLA bidrar för föreningens bästa, och att vi kan bibehålla avgiften på en skälig nivå.

Tack!!!

Haluamme muistuttaa että Kolinassa on valvonta kalastuskortien maksusta. Saadakseen seuran taloudelliset varat riitämään, olemme tottakai valvollisia ottaa maksun montun kalastuksesta. Istuttamme n. 600 kg kirjoloheja vuosittain, ja niiden kustannus on 6000€. Tämä pyrimme saada takaisin kalastuskortien kautta. Nyt kun hinnat ovat nousussa, myös kalojen ostohinnat, olisi tosi tärkeää että KAIKKI tuntee itseensä velvollisia maksamaan omasta kalastuksesta. Näin ehkä pystyisimme pitäämään kalastuskortien hinnat maltisella tasolla.

Kiitos!!!

Välkomna till Kolnebacken / Tervetuloa Kolinaan

Äntligen dax! Idag 5.5 fick vi ett lass med fisk till Kolnebacken, 96 st fiskar med snittvikt 1,250 kg, samt 11 st större mellan 2,5-4,0 kg. Nu är det bara att åka och fånga den väldige.     Nyt kalaan. Tänään 5.5 saapui kuorman kaloja, 96 kpl keskipainoltaan 1,250 kg ja lisäksi 11 kpl isompia 2,5-4,0 kilosia.

Äntligen dax! Idag 5.5 fick vi ett lass med fisk till Kolnebacken, 96 st fiskar med snittvikt 1,250 kg, samt 11 st större mellan 2,5-4,0 kg. Nu är det bara att åka och fånga den väldige. Nyt kalaan. Tänään 5.5 saapui kuorman kaloja, 96 kpl keskipainoltaan 1,250 kg ja lisäksi 11 kpl isompia 2,5-4,0 kilosia.

Drömmer du också om liknande fiske? / Haaveiletko sinäkin vastaavasta kalastuksesta?

C&R fiskets betydelse.

Under ett antal år har sportfiskarna insett hur viktigt det är att låta dom stora fiskarna få friheten åter, det är dom som har förutsättningarna för att arten skall hållas livskraftig. Dessa madamer på 120 respektive 111 cm kommer att lägga 1000 tals stora romkorn i år, vilka redan i befruktningsskedet har större chanser att klara sig. Hoppas ni alla dessutom hanterar fisken lika varligt som Marcus vid både fångsten och återutsättningen.

Man skall absolut ta matfisk enligt eget behov, men dom bästa både för matbordet och beståndets befrämjande är dom mindre runt 1 kg.

C&R kalastuksen tärkeys.

Urheilukalastajat ovat useiden vuosien ajan ymmärtäneet, kuinka tärkeää on antaa isojen kalojen vapautensa takaisin, heillä on parhaat edellytykset lajin säilymiselle. Nämä 120 ja 111 sm.set rouvat kutee tänä vuonna useita tuhansia isoa mädinjyvää, joilla jo lannoitusvaiheessa on parhaimmat mahdollisuudet selvitellä. Toivottavasti myös käsittelette kaloja yhtä huolellisesti kuin Marcus kuvassa sekä saaliissa että palouttamisessa.

Ruokakalaa kannattaa ehdottomasti ottaa omien tarpeiden mukaan talteen, mutta parhaita ovat ne pienemmät noin 1 kilosia, sekä pöytään että lajin säylytykseen.