Malaxnejdens Sportfiskeförening rf är grundat 2003.

Föreningens syfte är att väcka och höja intresset för god fiskeed, undervisa om sportfiske samt verka för god kamratskap. Vi anordnar gemensamma fisketillfällen och fisketävlingar, kurser för drag och flug tillverkning samt upprätthåller en sportfiskesjö i Kolnebacken.

Föreningen har för tillfället ca 130 medlemmar, och fler är hjärtligt välkomna. Skicka ett mail, eller hör av er telefonledes, så ordnar vi så att även du får ta del av vårt utbud. Medlemsavgiften är 10e / år.

Nya medlemmar får kvarvarande året ( 2021 ) gratis!

Malaxnejdens Sportfiskeförening rf on perustettu 2003.

Seuran tarkoitus on herättää ja nostaa kiinnostusta hyvään kalastuksenvalalle, kouluttaa urheilukalastuksessa ja toimia hyvälle toveruudelle. Järjestämme yhteisiä kalastustapahtumia ja kisoja, kurseja uistimien ja perhojen tekolle, ja ylläpidämme tekojärven kirjolohelle Kolinassa.

Seurassa on tällä hetkellä n. 130 jäseniä, ja lisää on sydämellisesti tervetulleita. Lähetä sähköpostia tai ota yhteyttä puhelimetsi niin järjestämme että sinäkin voi otta osaa seuran valikoimasta.

Jäsenmaksu on 10e / Vuosi

Uusille jäsenille on loppuvuosi ( 2021 ) maksuton!